Share this content


Added to favorites


Five habits that make the rich richer

Five habits that make the rich richer
Abstract: Release : 31 , March , 2017 1 Comment View

چرا ثروتمندان ثروتمندتر میشوند؟ این به دلیل شانس نیست.این به دلیل خانواده ای که در آن به دنیا اماده اند نیست ، به دلیل برنده شدن در قرعه کشی هم نیست. افراد ثروتمند فقط کارهای متفاوتی رو انجام میدهند. شاید بگویید این عادلانه نیست اما واقعیت این است که شکاف طبقاتی در حال افزایش است […]

 

چرا ثروتمندان ثروتمندتر میشوند؟ این به دلیل شانس نیست.این به دلیل خانواده ای که در آن به دنیا اماده اند نیست ، به دلیل برنده شدن در قرعه کشی هم نیست.

افراد ثروتمند فقط کارهای متفاوتی رو انجام میدهند.

شاید بگویید این عادلانه نیست اما واقعیت این است که شکاف طبقاتی در حال افزایش است و اکثر کارشناسان مالی در مورد این هیچ ایده و پایانی  ندارد. در زیر میتوانید پنج دلیل را ببینید که چرا ثروتمندان هر روز ثروتمندتر میشوند :

1: انها خطر میکنند:

ثروتمندان کارشان را با روتین خاصی انجام میدهند .انها کاری مختلف را امتحان میکنند و میدانند که احتمالا در بسیاری از انها شکست خواهند خورد.

انها این شکست ها را میپذیرند و میدانند که شکست جزئی از فرایند ایجاد کردن ثروت است .همچنین رد کردن ایده هایی که منجر به پیدا کردن چیزی میشود که ممکن است ثروت ایجاد کنند کاری است که بسیاری از مردم آن را به عنوان شکست نگاه میکنند.

2: انها روی خودشان سرمایه گذاری میکنند:

افراد ثروتمند هزینه کردن پول برای رشد شخصیشان را هزینه نمیبینند و باز هم سرمایه گذاری میکنند.

درحالی که مردم عادی مراقب هر ریال خود هستند و حاظر نمیشوند مقداری از آن را برای رشد شخصیشان سرمایه گذاری کنند و متوجه نیستند ثروت از سرمایه گذاری روی املاک ، سهام و کسب کارهای مختلف ایجاد میشوند که از دانش انها ناشی میشود.

ثروتمندان خرید یک کتاب ، استخدام مربی ، پیوستن به یک گروه ، و پرداخت هایی که منجر به بهبود میشود را به عنوان سرمایه گذاری میبینند .شما چطور؟

3:انها با کسانی که میخواهند شبیه به آن شوند ارتباط برقرار میکنند:

زمانی که بدن بیش از حد گرم میشود برای خنک شدن شروع به تولید عرق ریزی میکند  و زمانی که بدن خیلی سرد شود شروع به تولید گرما میکند و به عبارت دیگر بدن به طور مکرر خودش را با محیط تطبیق میدهد تا ما احساس راحتی کنیم .این سیستم اتوماتیک یک فرایند بیولوژیکی است که ان را به عنوان هموستازی میشناسند که در جنبه های مختلف زندگی میتوان آن را دید.

بیولوژیک بدن انسان برای تولید حرارت مانند یک ترموستات سرخانه است .هموستاز یک واقعیت است که در تمامی جنبه های زندگی حاکم است .ثروتمندان کشف کرده اند که هموستاز یک راه قدرتمند برای تولید ثروت است .

بنابراین اگر میخواهید ثروتمند شوید در اطراف افراد ثروتمند  باشید.

 اگر 4 نفر در یک اتاق ، انسان های شکست خورده وجود داشته باشد احتمالا شما نفر پنجم هستید.

افراد ثروتمند میدانند برای تولید ثروت به سادگی با ارتباط با افراد ثورتمند میتوانند ثروت بیشتری را ایجاد کنند زیرا استارتژی های انتخاب های افراد ثروتمند را انتخاب میکنند و یکی از مزیت های هموستازی تولید ثروت است.

4: انها برای شروع روز مراسم اختصاصی دارند:

در بسیاری از کشور های جهان که هدف مردم وقت گذارندن در اول صبح است افراد ثروتنمند در حال افزایش دارایی خالص خود هستند.

بسیاری از مولتی میلیونر ها برای شروع روز خود روند خاصی و تعریف شده ای دارند که هر روز صبح انجام میدهند.

این مراسم میتواند ، ورزش ، تاکیدات مثبت ، بررسی اهداف ، صبحانه و هر چیز دیگری میتواند باشد .انها با قدرت روز خود را شروع میکنند و سعی میکنند تا ظهر کار مفیدی بیشتری  انجام دهند  که برخی ادمها در یک هفته انجام میدهند.

به گفته Jeff Rose  این یک حقیقت فوق العاده است .در زندگی بعد از اینکه هر روز صبح مراسم خاصی را برای خود در نظر گرفتم درامدم چهار برابر افزایش پیدا کرد.فقط برای چند دقیقه در روز اول صبح روال خاصی را برای خود در نظر بگیرید.

 

5: انها اهداف خود را به طور مداوم بررسی میکنند

ثروتمندان اهدافشان را به وضوح تعریف میکنند و به طور مستمر برای پیشرفت انها را بررسی و پیگیری میکنند و برای رسیدن به انها راه ها و استراتژی ها خود را توسعه میدهند .این فرایند به  ثروتمندان اجازه میدهد با تغییر جهان برای حفظ برنامه های خود  سریع تغییر کنند.

در حالی که اکثر جمعیت جهان هیچ ایده و نظری در مورد اینده ندارند .افراد ثروتمند روزانه  اینده شان را به خود یاداوری میکنند.ثروتمندان برای رسیدن به اهدافشان نقشه دارند و سریعترین و ساده ترین راه را برای رسیدن انتخاب میکنند.

شکاف طبقاتی هر روز در حال افزایش است به طوری که این پنج صفت باعث میشود ثروتمندان ثروتمندتر شوند و با ایجاد کسب کارهای مختلف ثروت بیشتری ایجاد نمایند.

این پنج صفت یک بازخورد مثبت را دارد که هیچ نشانه توقفی از رشد ثروت را ندارد با این حال این پنج صفت صفت هایی هستند که ثروتمندان هر روز انجام میدهند.

شما چطور ؟

You can also register your comment

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account