Price $

Music: پیام های پنهان + ضربه های دوگوشی

Duration: 3ساعت

Headphone: لازم است

Details: بالاترین کیفیت ۳۲۰kbps

Format: MP4

File Size: 1.22GB

You must be a member of the site to buy or download this product
Register
I already joined

Purchase guide

Added to favorites


Share this content3 hour meditation pain relief

Abstract: Release : 20 , February , 2016 2 Comment View

مدیتیشن 3 ساعت تسکین درد

این مدیتیشن تسکسین درد به شما کمک خواهد کرد تا....

icon-tick تسکین طبیعی درد

icon-tick آرام شدن و رهایی از استرس

icon-tick برنامه ریزی ذهن ناخوداگاه برای داشتن احساس سالمتر و شادی بیشتر

icon-tick از بین برنده درد عضلات

icon-tick مدیریت درد خود ومقابله موفقیت امیز با آن

icon-tick کاهش اضطراب

مدیتیشن 3 ساعت تسکین درد با صداهای ارام بخش با ضربهای دوگوشی و پیام های پنهان

تسکین درد جسمی و روحی شما با مدیتیشن تسکین درد پنهان.اگر شما از درد ثابت رنج میبرید این مدیتیشن برای تسکین درد شما به شما کمک خواهد کرد تا ان را کاهش دهید و بهتر مدیریت کنید این مدیتیشن با ترکیبی از پیام های پنهان و امواج تتا که برای تسکین درد به شما کمک خواهد کرد.

پیام های پنهان شامل پیشنهادات برای التیام، افکار مثبت و خوب بودن جسمی و روحی است و تمرکز شما را روی زیبایی های زندگی میگذارد و ذهن ناخوداگاه به طور مستقیم سیگنال سلامتی را به بدن شما ارسال میکند.

امواج تتا شما را به یک حالت فکری عمیق متصل میکند و شما بین هوشیاری و خواب الودگی قرار میگیرید حالت تتا کانال های دریافت را بدون مقاومت باز میکند تا روند تغییر سریعتر صورت گیرد بنابراین پیام های پنهان تسکین درد به راحتی در ذهن شما جذب میشوند.

فرکانس پایه ان 3/4 هرتزاست که به تسکین درد عضلات و کل بدن مربوط میشود.

هر دو امواج تتا مغزی 5 هرتز و 2/5 هرتز برای کاهش درد فیزیکی است تا شما سلامتی را احساس کنید.


تاکیدات پنهان این جلسه برای تسکین درد:

من هر روز و هر روز احساس سلامتی میکنم

من سالم،امن ،مثبت و پر انرژی هستم

من همیشه روی نیمه پر زندگی تمرکز میکنم

هر سلول بدن من ارام است

عضلات بدن من ارام و شل هستند

با هر نفسی که میشکم بدن من سالمتر میشود

هر روز که میگذرد سیستم ایمنی بدن من قویتر میشود

من میدانم که چطور به ارامش برسم

انرژی الهی از من محافظت میکند

من به راحتی درد را مدیریت میکنم

من گرفتن کنترل درد را انتخاب میکنم

من انتخاب میکنم که روی چیزهای خوبی که به من احساس خوبی میدهد تمرکز کنم

من به راحتی به ارتعاشات بالای لذت،شادی،و تندرستی متصل هستم

من هر روز احساس میکنم از لحاظ فیزیکی قویتر میشوم

 

Price $

Music: پیام های پنهان + ضربه های دوگوشی

Duration: 3ساعت

Headphone: لازم است

Details: بالاترین کیفیت ۳۲۰kbps

Format: MP4

File Size: 1.22GB

You must be a member of the site to buy or download this product
Register
I already joined

Purchase guide

You can also register your comment

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account