الله

How is god our god

به نام خدا انچه که با شما در این مطلب در میان میذارم در مورد خدا باوریست چرا که مفهوم خدا و یا ایمان به خدا از مقوله باور هست و نه فقط از مقوله شناخت یا عقلی یا علمی و یا هر چیزی شبیه به این . نه تنها یکی از کلیدی ترین مقولات […]

بازدید 14 , April , 2016 View

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account