خدا

subconscious-mind-and-god

باور داشتن به قدرت ذهن ناخودآگاه subconscious-mind ” خدای درون “ بدن ما یک هدیه از طرف خداست و خدا به شکل روح در آن زندگی می کند، ما از قدرتی که داریم اگاه هستیم قدرت ذهن که میتوانیم با آن تمرکز کنیم. با تمرین مداوم مراقبه می توانیم به آرامی به قدرت درونی خود […]

بازدید 9 , June , 2018 View

How is god our god

به نام خدا انچه که با شما در این مطلب در میان میذارم در مورد خدا باوریست چرا که مفهوم خدا و یا ایمان به خدا از مقوله باور هست و نه فقط از مقوله شناخت یا عقلی یا علمی و یا هر چیزی شبیه به این . نه تنها یکی از کلیدی ترین مقولات […]

بازدید 14 , April , 2016 View

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account