هدف

How to buy your dream car?

5 مرحله برای خرید ماشین رویایی پس انداز کردن برای خرید ماشین رویایتان به نظر غیر ممکن است اما پیروی کردن از 5 مرحله زیر میتواند رویایی شما را به واقعیت زندگیتان تبدیل کند. فرایند جذب هر آنچه که می خواهید، از جمله ماشین، خانه ، روابط یا شغل رویایی،. صرف نظر از هدف و […]

بازدید 24 , March , 2018 View

Determine the purpose and decision

در این دنیایی که ما زندگی میکنیم جایی که قانون جذب کل دنیا را گرفته است ما در یک جریان بدون توقف پیام ها ،ایده ها،تصاویر،نظرات ،و دانش هستیم که در هر جنبه ای از زندگیمان قرار گرفته است.این پیام های ثابت از طریق سر ما در حال اجرا هستند و اغلب اوقات ایجاد سردرگمی […]

بازدید 21 , February , 2016 View

Let yourself be The world will help you to receive your wishes

کمک درواقع موضوع مهمی است که توانایی های شما را برای دریافت هدایایی که جهان برای شما ارسال میکند است و شما باید با عشق و قدردانی ان را دریافت کنید نشان میدهد. کمک، توانایی شما برای تشخیص دادن گرفتن کمک از جهان در تمام جنبه های زندگی است حتی کوچکترین ان مانند یک صندلی […]

بازدید View

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account