subconscious mind role in life

Abstract: انتشار : 16 , February , 2018 2 Comment View

دانلود این ویدئو   قدرت پنهان ضمیر ناخوداگاه به این پسر نگاه کنید!!! اگر یک اسکنر مغزی روی سر او قرار دهیم هیچ گونه فعالیت زیادی را نخواهیم دید اما اگر شما تلاش کنید یک لیوان را بالا بیارید تمام مغزتان درگیر می شود اگر واقعا در انجام دادن کاری عالی باشید  این کار را […]

 

دانلود این ویدئو

 

قدرت پنهان ضمیر ناخوداگاه

به این پسر نگاه کنید!!!

اگر یک اسکنر مغزی روی سر او قرار دهیم هیچ گونه فعالیت زیادی را نخواهیم دید

اما اگر شما تلاش کنید یک لیوان را بالا بیارید تمام مغزتان درگیر می شود

اگر واقعا در انجام دادن کاری عالی باشید  این کار را بدون توجه و تمرکز انجام خواهید داد

زیرا این کار را ذهن ناخوداگاه شما انجام خواهد می دهد

و شما هیچ دخالتی در انجام دادن ان کار ندارید درست مثل رانندگی کردن

ذهن ناخوداگاه بسیار قدرتمند و پیچیده است

ذهن ناخوداگاه می تونه کارهای زیادی رو انجام بده یکی از نمونه های بارزش راه رفتن و نفس کشیدن ماست

با چیزهایی مثل ضربه زدن به توپ یا شروع دویدن بعد از شلیک گلوله در مسابقه دو میدانی

نه فقط در ورزش بلکه مردم میتونند حل مسائل ریاضی رو یاد بگیرند  و یا ناخوداگاه نگرش های سیاسی خودشون رو بدن

با تمرین و تکرار ما میتوانیم ذهن ناخوداگاه خودمون رو برای بهتر عمل کردن در هر چیزی آموزش بدیم

کلید موفقیت شما برنامه ریزی دوباره ناخوداگاه است

 

 

You can also register your comment

search

Enter the word to search for

Login to account

Password recovery

Create a new account